Niedziela, 23 września 2018. Imieniny Bogusława, Liwiusza, Tekli

Po pierwsze opieka nad potrzebującymi

2015-07-15 15:52:36 (ost. akt: 2015-07-15 15:57:11)
Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie roku kierunków medycznych w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie roku kierunków medycznych w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu

Autor zdjęcia: zbiory szkolne

Podziel się:

Absolwenci Publicznej Szkoły Policealnej STO z kierunków: opiekun medyczny i opiekun w domu pomocy społecznej otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Uroczystość odbyła się w Karczmie Retro w Kraszewie – Gaczułtach.

Absolwenci mają za sobą zdany egzamin pisemny (teoretyczny) w formie elektronicznej. W czerwcu przystąpili także do praktycznego, państwowego egzaminu z kwalifikacji (świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej oraz świadczenie usług opiekuńczo - wspierających osobie podopiecznej), którego wynik poznają pod koniec sierpnia.

Dzięki dysponującym ogromną wiedzą i doświadczeniem specjalistom słuchacze kształcący się w zawodach opiekuna medycznego i opiekuna w domu pomocy społecznej zostali doskonale przygotowani do przyszłej pracy. W trakcie nauki poznali zadania i organizację instytucji pomocy społecznej, dokumentację i warsztat pracy pracownika socjalnego, nauczyli się weryfikować w praktyce wiedzę teoretyczną.

Praktyki zawodowe umożliwiły im zapoznanie się z zasadami postępowania w sytuacjach trudnych oraz problemami osób chorych i niesamodzielnych. Szczegółowo poznali budowę i fizjologię organizmu ludzkiego, dowiedzieli się, w jaki sposób właściwie wykonywać czynności pielęgnacyjne, sporządzać dokumentację medyczną, charakteryzować rozwój psychofizyczny człowieka oraz rozpoznawać stany zagrożenia życia.

Współpraca Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w Kraszewie – Czubakach, jednym z najlepszych ośrodków opieki długoterminowej w kraju, dysponującym świetną bazą lokalową, specjalistycznym sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą cechującą się wyrozumiałością i życzliwym podejściem do pacjenta, pozwoli absolwentom w sposób właściwy wykonywać przyszłe obowiązki zawodowe, a zdobyte w trakcie nauki w szkole zdolności i umiejętności takie jak: praca w zespole, komunikatywność, otwartość na potrzeby drugiego człowieka, umożliwią im profesjonalne pomaganie osobom chorym i zaspokajanie ich podstawowych potrzeb życiowych.

Uroczystość z okazji zakończenia roku otworzył dyrektor Andrzej Nizielski. Wśród gości nie zabrakło przewodniczącego rady gminy Jarosława Jaworskiego, kierownik ZOL w Kraszewie – Czubakach Monikę Stępińską, członków Rady Pedagogicznej oraz słuchaczy, którzy w napięciu oczekiwali wręczenia dyplomów – przepustki do bardzo trudnej, lecz niezwykle satysfakcjonującej pracy, wiążącej się z niesieniem pomocy innym.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie kierownika praktyk zawodowych Łukasza Palmowskiego, który zaznaczył, że zakończenie edukacji jest początkiem nowej ery w życiu każdego z nas. W trakcie swojego wystąpienia zwrócił uwagę na konieczność empatycznego podchodzenia do drugiego człowieka, który, mimo swojego złego stanu zdrowia i nieporadności, nadal zasługuje na szacunek i troskę. Kończąc, zachęcił zebranych do ponoszenia swoich kwalifikacji, cytując słowa Erskine'a Caldwella: ,,Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym. Puste kłosy dumnie wznoszą się ku niebu, kłosy pełne ziarna w pokorze chylą się ku ziemi".

Przewodniczący Jarosław Jaworski skierował wiele ciepłych słów pod adresem dyrektora Andrzeja Nizielskiego, doceniając jego wieloletnią pracę na rzecz podnoszenia kwalifikacji wśród mieszkańców Raciąża i okolic. Nadmienił, że kierowana przez niego Publiczna Szkoła Policealna już od wielu lat prężnie się rozwija, oferując nowe przyszłościowe kierunki kształcenia. Zapewnił, że w związku z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa w XXI wieku systematycznie wzrastać będzie zapotrzebowanie na pracowników służb medycznych, którzy bez trudu znajdować będą zatrudnienie.

Dalszych sukcesów życzył swoim absolwentom także dyrektor Krzysztof Kuskowski, zaznaczając, że ich osiąganie powinno być prawdziwą przyjemnością, fascynującą drogą, a nie żmudnym procesem wiążącym się z wieloma wyrzeczeniami.
Pamiątkowymi dyplomami za umożliwienie praktyki zawodowej słuchaczom, dzielenie się z nimi cennym doświadczeniem i wiedzą oraz opiekę i pomoc w rozwiązywaniu ich problemów uhonorowany został Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Płońsku oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Kraszewie – Czubakach oraz pani kierownik Monika Stępińska.

Źródłem wielu emocji i nieukrywanych wzruszeń było uroczyste wręczenie dyplomów i nagród książkowych za bardzo dobre wyniki w nauce. Wspólny sukces uczczono tradycyjną lampką szampana. Najwyższe wyniki kształcenia osiągnęli - opiekun medyczny: Marciniak Milena 4.92; oiekun w Domu Pomocy Społecznej: Grabowska Izabela 5.11.

Świadectwo ukończenia szkoły otrzymały 62 osoby (43 - opiekun medyczny, 19 – opiekun w domu pomocy społecznej). Bardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wśród absolwentów Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu są najlepszym dowodem na to, że model nauczania stawiający na pierwszym miejscu słuchacza i jego potrzeby jest wyborem słusznym.

Medyczne kierunki kształcenia dają gwarancję znalezienia pracy. Konieczność szkolenia specjalistów w tych dziedzinach związana jest z procesem starzenia się społeczeństwa, którego skutkiem jest rosnąca liczba osób starych, niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu kondycji fizycznej lub psychicznej, wymagających stałej pomocy innych osób w zakresie zwykłych czynności dnia codziennego. Absolwenci uzyskają uprawnienia i kwalifikacje do pracy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, dzięki którym będą mogli znaleźć zatrudnienie w domach pomocy społecznej, hospicjach, czy też zakładach opiekuńczo – leczniczych.

(materiał zewnętrzny)

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB